Handlowa Platforma Internetowa HPI

Nasza Handlowa Platforma Internetowa HPI umożliwia dokonywanie zamówień poprzez Internet firmom lokalnym (jedno miejsce dostawy) oraz wielooddziałowym (różne adresy dostaw na terenie Polski bądź różne biura/pokoje pod jednym adresem).

Handlowa Platforma Internetowa zapewnia:

W celu uzyskania informacji o możliwościach rejestracji oraz korzystania z HPI prosimy o skontaktowanie się z lokalnym Przedstawicielem Handlowym bądź Działem Obsługi Klienta.